VÄLKOMMEN TILL KBT BEHANDLING I SUNDSVALL

Jag heter Maria Jansson och behandlar människor med psykisk ohälsa utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT.

Jag träffar även människor i sorg och kris för stödsamtal.

Hos mig gäller fritt vårdval, med samma villkor och patientavgift som hos vårdcentral. OBS! Region Västernorrland har avslutat avtalet om eget vårdval för denna typ av verksamhet. Det innebär att jag inte kan ta emot nya patienter efter 31/8 2021. Av den anledningen har min mottagning upphört. För behandling av psykisk ohälsa hänvisas därför till Region Västernorrlands vårdenheter. 

 
 

Kognetiv beteendeterapi - Samtalsstöd

Jag heter Maria Jansson och behandlar människor med psykisk ohälsa utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT. Jag tar emot personer med olika typer av problem; oro/ångest, depression, paniksyndrom, social fobi, klaustrofobi, utmattningssyndrom, stressproblem, sömnstörning, relationsproblem, missbruk och viktproblematik. Jag träffar även människor i sorg och kris för stödsamtal. Jag har erfarenhet av att arbeta med chefsstöd och konflikthantering samt med arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Jag har under fyra år, parallellt med egen mottagning, arbetat som kurator på hälsocentral.

Hos mig gäller det Fria Vårdvalet,med samma villkor och patientavgifter som hos vårdcentral. Fritt val innebär att alla har rätt att själv välja den vårdgivare som du önskar, välkommen att boka en tid!

Address

Institutsvägen 8,
856 43 Sundsvall

KOntakt

070-690 09 19 
kbtbehandlingisundsvall@gmail.com

 

© Copyright KBT Behandling i Sundsvall - KBT Behandling Maria Jansson AB