Vill du boka en tid?

Genom det Fria Vårdvalet kan du själv bestämma vilken vårdgivare du vill anlita. KBT Behandling Maria Jansson är godkänd vårdgivare inom det fria vårdvalet och har samma villkor och patientavgift som en hälsocentral. Du skriver enkelt en egen vårdbegäran, blankett finns att hämta här. Patientavgiften 2019 är 200 kr/besök, högkostnadskort gäller. OBS! Region Västernorrland har avslutat avtalet om eget vårdval för denna typ av verksamhet. Det innebär att jag inte kan ta emot nya patienter efter 31/8 2021. Av den anledningen har min mottagning upphört. För behandling av psykisk ohälsa hänvisas därför till Region Västernorrlands vårdenheter. 

Jag har min mottagning på Institutsvägen 8 i Haga, Sundsvall. Du når mig på mobilnummer 070-690 09 19 eller mail kbtbehandlingisundsvall@gmail.com

 

Kognitiv beteendeterapi - Samtalsstöd

Jag heter Maria Jansson och behandlar människor med psykisk ohälsa utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT. Jag tar emot personer med olika typer av problem; oro/ångest, depression, paniksyndrom, social fobi, klaustrofobi, utmattningssyndrom, stressproblem, sömnstörning, relationsproblem, missbruk och viktproblematik. Jag träffar även människor i sorg och kris för stödsamtal. Jag har erfarenhet av att arbeta med chefsstöd och konflikthantering samt med arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Jag har under fyra år, parallellt med egen mottagning, arbetat som kurator på hälsocentral.

© Copyright KBT Behandling i Sundsvall - KBT Behandling Maria Jansson AB